Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

ĐẠI THỤ NỞ HOA

KÍNH TẶNG ĐẠI TÁ CHỦ NHIỆM LƯƠNG TOÁN
VÀ CLB HOA ĐẠI THỤ (HÀ NỘI)


LƯU NIỆM GẶP LẠI ĐẠI TÁ LƯƠNG VĂN TOÁN
ĐỒNG ĐỘI BINH CHỦNG THÔNG TIN NĂM XƯA


    

     Lọc trong nỗi nhớ Thủ đô
Neo hồn thả bước bên hồ cùng anh

     Tháp Rùa vũ điệu long lanh
Thì thầm hạ thở gieo lành nét thơ
     Cúc thơm đại đóa vẫn chờ
Túc không lạc địa... khép hờ nẻo xanh...
HÀ NỘI, 18 - 9 - 2017
 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.