Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

NHỊP CẦU THƯƠNG NHỚ


"Cà phê Sáu Tám" hương   bay
Câu    thơ  ai   thả  gió  lay   tình   sầu
Cánh buồn đậu bến sông ngâu
Để  anh  nối  nhịp  bắc cầu sang thăm
Tình  xa  năm  tháng  vẫn  đằm
Cây cầu nhung nhớ                              

                          đúc bằng thương yêu.


                        THÀNH NAM, 01 - 12 - 2016


 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.