Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

KỶ NIỆM CUỐI CÙNG

NGẬM NGÙI TIẾC THƯƠNG

ĐI XA CHẲNG BỎ NGHIỆP ĐƯỜNG THI
ĐAU XÓT NHỚ THƯƠNG LÚC BIỆT LY
SINH TỬ ĐÔI ĐƯỜNG ĐAU GIỌT LỆ
THẤT NGÔN XIN ĐƯỢC TIỄN NGƯỜI ĐI
 
Một   đời   dạy   chữ   với   làm   thơ
Còn  đó  thanh danh  chẳng  bụi mờ

Ngày tháng đắp vun tim nặng nghĩa
Năm canh  trăn   tr  tóc  sương mơ
Thi  nhân  hồn  gửi  tình  đan  mộng
Nhà  giáo   trí   trao   đức  vọng   thờ
Bạn   hữu   gần   xa   rưng   ngấn   lệ
Ngậm ngùi thương tiếc dngẩn ngơ.


          KÍNH VIẾNG NGƯT - NT TRỊNH PHAN BÍCH
            29 - 02 - 2016  KỶ NIỆM CUỐI CÙNG

Ly cà phê cuối ung cùng anh
Trên đường phố gần nơi anh
Trông anh mệt mỏi và yếu quá
Khám bệnh rồi...
                          Đêm phải cấp cứu ngay
Mấy lần thăm vẫn chung kỷ niệm này
Tập thơ em, anh ghi lời tựa
Thơ in xong mới mang vđến cửa
Giật mình màn buông... 
                             mắt nhòa lứa...
Anh đi rồi ... nét bút vẫn còn đây... 

          THÀNH NAM, 28 - 02 - 2016NHỚ VỀ ANH

 TƯỞNG NHỚ NGƯT - NT TRỊNH PHAN BÍCH
NGÀY LỄ THẤT TUẦN

Mới  ngày  nào đã thất tuần
Người đi  nỗi nhớ  dương trần  theo đi
Trà  độc  ẩm,  rượu  thừa  ly
Họa thơ  vắng tứ,  tình thi khuyết vần
Nén tâm hương gửi thi nhân
Bồng Lai có thấu bạn văn nhớ người?

          

                         THÀNH NAM, 16 - 4 - 2016 
 

  


 
 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.