Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

BẾN HẸN

CHÚC MỪNG ÔNG ĐINH GIA HUẤN
NGUYÊN CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÀ NAM NINH
ĐÓN NHẬN HUY HIỆU 70 TUỔI ĐẢNG

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Vũ Do, mọi người đang đứng và trong nhà

     Bách niên xanh một bến đời
Búa liềm... bảy chục xuân tươi sắc chiều
     Hà Nam Ninh... dấu thời yêu
Đường non nước vẫn hẹn nhiều ý thu...

THÀNH NAM, NHÂN KỶ NIỆM 02-9-2018

Cháu PHẠM QUỐC KHÁNH kính tặng!
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.