Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

LỜI CỦA BÚT

CHÚC MỪNG 92 NĂM NGÀY "BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM" (21/6/1925 - 21/6/2017)

Kết quả hình ảnh cho hoa CHÚC MỪNG


      Viết bằng mắt, viết bằng hồn
Cũng đều rút mực từ nguồn máu tim
      Báo là đạn nổ hết mình
Thơ là lý buộc dây tình nghĩa nhân

     Giàu tài, mạnh đức, dày tâm
Báo tăng công phá, thơ tầm mới cao
      Báo chí, Dân – Nước trông vào
Nhận cây bút sắc, Đảng trao luôn mài
      Đừng ... toạc giấy, chớ đơn sai
Để thơ góp sức chung tay đồng hành
      Mừng em, mừng bạn, mừng anh
Vẻ vang nhà báo thanh danh sáng ngời
      Đôi vần làm đóa hoa tươi
Tặng người cầm bút vì đời xông pha...


                                    THÀNH NAM, 21- 6 - 2017


  
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.