Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

CHỮ “TRUNG”

CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG LÀ 
VÔ CÙNG QUAN TRỌNG NHƯNG CHỈ ĐẠT 
KẾT QUẢ TRIỆT ĐỂ, BỀN VỮNG NẾU LẬP 
LẠI ĐÚNG PHẨM CHẤT THỰC THI CÔNG VỤ
          
      Máy cưa chặt phá rầm rầm
Cách xa lâm cục... nửa tầm mắt trông
     Ghi hình vi phạm... giao thông
Lại quên ghi chỗ... “của đồng... bẻ đôi”
     Nhiều nguồn ... sao quỹ cứ vơi
Giữ riêng nhóm hưởng ... chim trời, cá thung...
     Ma túy – hiểm họa khôn cùng
Đã thành... án sử... tiếng lừng núi sông
     Hacker..., bạc... bắc, “cá...” đông...
Cơm dân áo Đảng cậy trông... tháng ngày...
     Đang tâm... đồng lõa tiếp tay
“Bảo kê”... cốt một túi đầy là ưng...
     Mật tin là thứ đem dùng
Mở đường nghịch tặc kế bùng tháo thân
     Chữ “trung” – vàng chẳng thể cân
Đã đem dẫm xuống dưới chân lâu rồi
      Vỏ xanh... nhân gói thiu ôi
Xót xa bất tận đến ... trời ... còn đau (!)

     “Bất trung” – “giặc”... khác chi nhau
“Nuôi ong tay áo” ... hỏi đâu gửi lòng ...?

VIỆT NAM, 20 - 4 - 2018


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.