Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

CHUA CHÁT

 NHÂN VIỆC LUẬT SƯ VÕ HÒA THUẬN, PHỤ HUYNH HỌC SINH
BẮT CÔ GIÁO N PHẢI QUỲ GỐI TẠI TRƯỜNG
TIỂU HỌC BÌNH CHÁNH (XÃ NHỰT CHÁNH,
BẾN LỨC, LONG AN) NGÀY 28/2/2018
VÀ GẦN ĐÂY MỘT SỐ VỤ VIỆC 
ĐÁNG BUỒN TẠI TRƯỜNG HỌC

     Nương xuân lật một trang đời
Răn trò, cả giận ... rối bời ... mẹ cha...
     Luật sư – cầm luật nước mà
áp gia bằng lối “luật ma”, “luật rừng”
     Dẫm lên nhân cách ... nhà trường
Lặng người... đạo đức, kỷ cương... nháo nhào
     Miệng chua ruột xót như bào
Lấy đâu mực thước... tiến vào văn minh
     Rơi dân chủ, bỏ công bình
Bao giờ... hạnh phúc phồn vinh mạnh giàu?
     Sượng sùng ... tưởng chuyện nơi đâu
“Tôn sư trọng đạo”... mất màu đổi ngôi???
         
03-3-2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.