Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

CHỚ MẮC MƯU GIAN

NHÂN MỘT SỐ NGƯỜI BIỂU TÌNH
PHẢN ĐỐI  DỰ LUẬT “ĐẶC KHU”
BỊ BẮT VÌ HÀNH ĐỘNG QUÁ KHÍCH


ĐÂY KHÔNG PHẢI BIỂU HIỆN CỦA LÒNG YÊU NƯỚC
Ảnh VTC News:
NHỮNG NGƯỜI QUÁ KHÍCH XÔNG VÀO
 UBND TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỐT XE MÁYNói câu yêu nước thương nòi
Hò câu
chủ quyền độc lập
Chớ nghe bọn gian xúi giục
đập phá công sở cơ quan...

Không ai bắt người yêu nước
Chỉ trị xúi bậy làm càn
(!)
Yêu nước cũng cần lý trí
Sai
... ly...
              đi ... dặm...
                                Mắc nàn !!!


VIỆT NAM, 11-6-2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.