Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

TIỄN NGƯỜI VỀ CÕI NIẾT BÀN (*)

HÒA THƯỢNG THÍCH HẠNH NGHIÊM
ỦY VIÊN HĐ TRỊ SỰ GH PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NAM ĐỊNH
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP 
PHẬT HỌC TỈNH NAM ĐỊNH
VIỆN CHỦ TỔ ĐÌNH THÁNH ÂN (CHÙA CẢ)
VIÊN TỊCH 7H50, 26/7/2017 (4/6nh ĐINH DẬU)
KIM QUAN NHẬP BẢO THÁP 16H30 28/7/2017

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=49b3220b7b&view=att&th=15d8883b643e63ca&attid=0.1&disp=safe&zw     Vượt qua chinh chiến trở về
Nhập chùa thay áo lo bề tu tâm
     Sách kinh hương nến thâm trầm
Đức dày, trí vững tháng năm thêm bền
     Phật Hoàng danh sáng chẳng quên
Tỉnh Nam đắp móng tôn nền thêm cao
     Bảy mươi mùa lá thay màu
Bốn tư năm ... mõ khua thâu đêm trường
     Sách kinh vẫn gối đầu giường
Người về cõi Phật... lệ vương cõi trần...THÀNH NAM, 28 - 7 - 2017
_________________
(*)
Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm nhiều chục năm tu hành tại Chùa Cả, thành phố Nam Định. Cuộc đời 70 năm của cụ đã qua một thời quân ngũ và 44 năm tu hành. Với đức độ phẩm hạnh và tài năng, vốn tri thức sâu sắc, cụ là một tiêu biểu hình mẫu tu hành của vùng quê Thiên Trường - quê hương Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là thành viên quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Tỉnh Nam Định.
Cả một biển người đã đến vĩnh biệt, tiễn cụ về với cõi Phật. Và thật lạ lùng, trời đang nắng ráo, khi an vị kim quan của cụ dưới chân Bảo Tháp thì trời đổ mưa, như những giọt lệ đất trời vĩnh biệt cụ vậy!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.