Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

HỘI NGỘ XUÂN LÀNH

TẶNG ANH EM HỌ PHẠM NHÂN DỊP HỘI NGỘ
XUÂN MẬU TUẤT - 2018

Kết quả hình ảnh cho lẵng hoa đẹp mừng năm mớiTrong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Phạm Quốc Khánh, Lai Pham và Hướng Nguyễn Văn, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Mậu Tuất xuân sang sáng đất trời
Mây cao gió nhẹ lá hoa cười
Phạm gia con cháu về đoàn tụ
Hà Nội anh em họp mặt vui
Cây đức truyền đời muôn thuở tốt
Nền nhân nối kiếp triệu xuân tươi
Tổ tiên dựng gốc dày ân phúc
Hậu thế xây cao bước kịp người!


HÀ NỘI, 24-3-2018

Trưởng tộc PHẠM QUỐC KHÁNH0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.