Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

TIẾP DÒNG THƠ BẠN


              

 Ảnh: Đỗ Bình


XÓT RUỘT

TẶNG TÁC GIẢ ĐỖ BÌNH*

Ngàn năm văn hiến thế mà gay
Cứ để Đồ Bình ngắm gió mây
Đau dạ: kẻ gàn vun... nghiệp lớn
Rầu dân: tướng ẩu tạc... công dày
Nước non thành mỏ đua khai thác
Bờ cõi lên mâm đợi mượn vay
Nóng ruột nhìn ra thiên hạ ... xót
Bao giờ đất Việt thẳng đường bay...

_____________

*Nhân xem ảnh và đọc bài thơ của tác giả Đỗ Bình trên FB: 

HỎI MÂY...?

Nhìn trời xin hỏi áng mây bay
Có ở nơi nao giống chốn này
Mấy kẻ ngông nghênh xưng"nghiệp lớn"
Vài tên hống hách tạo"công dầy"
Phải đâu lăn lộn vì non nước
Lại muốn vét vơ được túi đầy
Lễ nghĩa gia phong giờ rối nhỉ
Ngàn năm văn hiến thế mà gay..?


22g30, 12/9/2018

ĐBXANH
(Tặng chàng PQK)

     Gom chiều để dệt ước mơ
Chàng Sơn Nam Hạ... tình thơ dại khờ
     Xanh xanh... mãi tận bây giờ
Cuối chiều sợi nắng dệt thơ cùng nàng...

NĐ, 28-8-2018
LQD

     Chung chiêng mùa đã chớm vàng
Cứ thờ thẫn với mơ màng dáng eo
     Đem hồn thả gió cùng reo
Mai ngày khỏi tiếc khi chiều trở cơn...

PQK

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.