Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

KIẾP XANHKết quả hình ảnh cho Hình ảnh đồi núi cỏ xanh


Không cao
vẫn chạm tới mây*
Thiên thu...
mũ miện, chăn dày vĩ nhân
Mỏng mềm
xiêm áo giai nhân
Danh tươi
sánh với
thiện chân vĩnh thành*
Dù muôn gió giật lũ hành
Lật..., trôi... *
thiên biến,
cứ xanh
đời đời!

HN, 03-11-2018
_______________
* Ý thơ TNC
* Những người dân bình thường thường được gọi là "thảo dân" (được ví như cỏ).
* Ý lời Khổng Tử: Người chèo thuyền cũng là dân, người lật thuyền cũng là dân.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.