Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

THƯƠNG...


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bà mẹ cho con bú
Ảnh Internet     Đường vui tương ngộ... Bắc Ninh
Vô tình... dải yếm mắc hình nựng con
     Khi đi... "cửa..." sáng lại tròn*
Bỗng nay tan mộng thấy... mòn một bên.


BẮC NINH, 2018
_________________
Tác  giả mượn ý hai câu: "Con mắt là cửa sổ của tâm hồn"  và người xưa vẫn ví vẻ đẹp người phụ nữ là "Gái một con trông mòn con mắt"  để xây dựng nên bài thơ này, xin các bạn đọc cảm nhận.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.