Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

VUI GIỮA BẦU TRỜI

THÂN TẶNG ANH VTP


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Vũ Thế Phiệt, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
DU LỊCH TRÊN ĐƯỜNG CÁP TREO     Đưa nàng lơ lửng trời mây
Viễn du bõ những hao gầy sớm khuya
     Nam Tào say... bút sẻ chia

Tặng đôi bách tuế phòng khuê dọn bày...HÀ NỘI, 13 - 11-2018


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.