Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

ẤN VÀNG


Hiển thị ảnh.JPG
 ẤN THIÊNG TỪ ĐỨC TIỀN NHÂN
THẾ GIAN SÁNG ĐẸP DƯƠNG TRẦN BÌNH AN


LỄ KHAI ẤN ĐỀN TRẦN XUÂN BÍNH THÂN 2016      Tay   nâng   lá   ấn   Đền   Trần
Có  tâm  Đức  Thánh  vì  dân   trọn  đời
      Vua  nhân  nghĩa  dẹp  giặc  rồi
Ngai   vàng   bỏ  lại ,  tìm  nơi   tu  hành
      Đức trời, Công biển, Lợi, Danh
Trao đời trọn vẹn kết thành  linh thiêng
      Ấn khai  vào giữa  tháng Giêng
Thiên Trường thành gốc 

                                 thiên niên vững vàng
      Trần Triều, Đức Thánh, Phật Hoàng
Lại phù  nhân thế  muôn ngàn sáng tươi
      Nén hương thành kính dâng Người
Một  năm  tốt  đẹp ,  một  đời  bình  an !

  
                                        THÀNH NAM, 22 - 02 - 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.