Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

BẾN GIAO THỪA


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cô gái đứng đợi bên sông
BẾN XUÂN

  Nắng nào đợi ở bến xuân
 Để bên ấy đứng tần ngần bờ đông
         Cây cầu năm tháng đã thông
   Bờ yêu vui đón cùng trông nắng về
Đất trời quên hết tái tê
   Hồn xuân đắp ấm, bộn bề giá tan...
 

                 NAM ĐỊNH, 28 - 01 - 2017

 
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.