Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

KHỞI NGHIỆP


TẶNG CÁC DOANH NHÂN

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh Bạch Thái Bưởi
BẠCH THÁI BƯỞI - 
TINH THẦN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAMKhởi nghiệp vẻ vang như xung trận
Nhận lấy gian nan rình rập xa gần
Năm tháng so gan cùng bốn biển
Ước mơ làm cánh én mùa xuân ...


 NAM ĐỊNH, 20 - 4 - 20170 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.