Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

TÀI HỌA

NHÂN ĐỌC "CHÂN DUNG 100 NHÀ VĂN, 
NHÀ THƠ" CỦA XUÂN SÁCH

Kết quả hình ảnh cho ẢNH NHÀ THƠ XUÂN SACH

NHÀ THƠ XUÂN SÁCH
(04/7/1932-02/6/2008)
Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam
Người nổi tiếng thứ 65.267
Nhà thơ nổi tiếng thứ 586 của thế giới.


Tuyệt thay, bác Sách vẽ ... rừng Xuân
Dọc ngang đôi nét tựa như thần
Mà khắc vào tim bao nhiêu nét
Khắc khoải đợi ngày sách ... hồi xuân...NAM ĐỊNH, 21 - 4 - 2017

_________________________
(*) Xin trích một vài hình ảnh từ bài của nhà thơ Xuân Sách:

"8. Xuân Diệu
Kết quả hình ảnh cho Ảnh Xuân Diệu
Hai đợt sóng dâng một khối hồng
Không làm trôi được chút phấn thông
Chao ơi ngói mới nhà không mới
Riêng còn chẳng có có gì chung."


78. Vũ Quần Phương
Kết quả hình ảnh cho Áo đỏ Vũ Quần Phương
Anh đứng thành tro... em có biết
Hôm qua lại gặp chuyến xe bò
Vẫn anh đi trong vầng trăng cũ
Áo đỏ bên cầu đợi ngẩn ngơ."

                         (Trích XUÂN SÁCH)

* Nhà thơ Vũ Quần Phương có bài thơ xuất thần:

"Áo đỏ em đi giữa phố đông,
Cây xanh như cũng ánh theo hồng.
Em đi lửa cháy trong bao mắt,
Anh đứng thành tro em biết không?"


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.