Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

CƠ DUYÊN


"Ấy   ơi   đang   tới   đâu   rồi
Đợi    ta    gửi    với    nụ    cười     ta    theo
Nắng  thu  nhạt,  gió  thu  reo 

Đắm    say   nơi    ấy   có   neo   bước  người
Thẩn   thơ  ở  cuối  chân   trời
Cơ  duyên  nào  lại  đưa  người  về  đây ...?"


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh gặp gỡ tình yêu
CHIỀU HỘI NGỘ
Ảnh: STINT.C


Vừa   ngồi  bấm  đốt  sớm  nay
Duyên  trời   đã  chặt   vòng  tay  cuối  chiều
Phải   chăng   tim  nói   lời   yêu
Là   đời   có  cánh  băng   nhiều   gió   sương
Khi lòng nặng nhớ cùng thương
Muôn trùng thiên lý cũng nhường đợi mong.


                               THÀNH NAM, 07 - 10 - 20160 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.