Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

XOÁ NHỮNG CHIA LY

THÂN MẾN TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 
"NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY"VÀ BIÊN TẬP VIÊN THU UYÊN


BIÊN TẬP VIÊN THU UYÊN - DẪN 
CHƯƠNG TRÌNH "NHƯ CHƯA HỀ CÓ 
CUỘC CHIA LY" CỦA VTV1


Những cuộc chia ly, những mảnh đời phiêu bạt
Bao nhớ nhung... nước mắt sầu rơi
Giữa mong manh hy vọng nhỏ nhoi
Được chắp thành... một niềm vui quần tụ...

Đời đâu phải chỉ bạc tiền là đủ
Chẳng có gì bằng những đau đáu ngóng trông
Và khi niềm đau, nỗi nhớ ... đến tột cùng
Thì hạnh phúc ngập lòng... 
                                 thấy người thân trở lại ...

Mắt ngấn lệ ... nghẹn ngào ... không thể nói...
Em cùng ngập vào ... niềm xúc động vô biên
Đẹp lắm "Chương trình...", ơi cô gái Thu Uyên
Cầu hạnh phúc nối đôi bờ "Đoàn Tụ" !

                                           NAM ĐỊNH, 09 - 11 - 20130 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.