Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

THĂM ANH

CÙNG CÁC ANH LƯƠNG NGỌC OÁNH, PHẠM 
NGỌC CƯỜNG, NGUYỄN VĂN RUYẾN TỚI THĂM 
ANH ĐỖ QUỐC UY TRƯỚC GIỜ ĐI ĐIỀU TRỊ PHÓNG XẠ

 Hiển thị ảnh.JPG
 THĂM ANH ĐỖ QUỐC UY TRƯỚC GIỜ 
LÊN BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Biết  rằng   anh  sắp  bát  tuần
Giá đông  đã nhuốm,  khí xuân vơi dần
Đường xa chẳng cản bước chân
Bàn   tay   ấm ,   nhẹ  bao  lần  cơn  đau
Xe  lên   bệnh  viện   tuyến   cao
 Hẹn  Xuân  tan bệnh, ghé vào lại tươi ...                                    NINH BÌNH, 09 - 02 - 20150 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.