Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

THÂM ÂN DÀY HIẾU

NGHĨA TÌNH CHẲNG VƠI

 Hiển thị ảnh.JPG
TUỔI  MẸ   GIÀ  LÀ    KHO    VÀNG   NGỌC
ĐỨC  CHÁU  CON   LÀ   PHÚC  CHO   ĐỜI 
CẢM   HIẾU   MẾN   TÂM  YÊU   QUÝ   BẠN
NGHĨA TÌNH TRỌN KIẾP CHẲNG THỂ VƠI!


 THÂM ÂN DÀY HIẾU
Tâm  này  hai  chữ  sắt  son 
Nghĩa  sâu  vượt  những  mỏi mòn đớn đau
Mấy tầng  kế thế  trước sau
Hồng   điều   càng   rạng   rỡ  màu  đức  ân
Cháu con nặng hiếu dày tâm
Ngày   vui   mừng  thọ   êm  đông  ấm  đoài
Âm phù dương trợ phúc dài
Đức Ân Hiếu Nghĩa tháng ngày mãi xanh...


               ĐẠI THẮNG - VỤ BẢN
             01 - 3 - 20150 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.