Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

BÀI THƠ VIẾT DỞBài  thơ  

                viết  dở  hôm  qua

Lạc đâu chẳng thấy 

                                   để ta chắp vần

Mỏng duyên, 

                    câu tứ 

                               tần ngần

Góc đời 

           chống chếnh,  

                               góc phần  

                                             khuyết nhau...
                                THÀNH NAM, 15 - 12 - 20160 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.