Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

BAO GIỜ CHO ĐẾN ... NGÀY XƯA...


NHÂN CUỘC ĐÀM LUẬN VỀ CHỮ "TÍN"


Ngày xưa
                   kẻ sĩ Bắc Hà
Canh suông
                     mà vẫn
                                   nói là: “Vừa ăn”
Bởi
       lòng tự trọng
                              nhân văn 
Không dưng ...
                       đâu dễ
                                   chịu ăn 
                                                cơm người ...
Ngày nay 
               “kẻ sĩ” 
                           khác rồi
Sĩ khôn... 
                 kiểu ... "sĩ"...
Cuội ... 
            thời  
                    phải thua
             ...
Bao giờ 
              cho đến ... 
                                ngày xưa ...
Ngôn xuất
                  tín nhập ...  
dối lừa  
            mất ngôi ?
 

      THÀNH NAM, 06 - 3 - 2017


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.