Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

XUÂN ĐỢI


Kết quả hình ảnh cho CÁNH ÉN TRỜI XUÂN
CÁNH ÉN XUÂN      Trời xuân như một dòng trôi
Nhẹ nâng cánh én cao vời tầm bay 
      Gió tình có đến chiều nay     
Đón vần thơ cũ bến mây về cùng…


THÀNH NAM, 06 - 8 - 20170 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.