Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

GIÓ THIỀN ...


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cây ngọc lan và mái chùa
MÁI CHÙA CỔ KÍNH RÊU PHONG
TIẾNG KINH, TIẾNG MÕ VẪN TRONG LẠ KỲ


Kinh chùa 
                  thoang thoảng hương lan
Mõ thầy thỉnh 
                       cứ giòn sang 
                                             bên này
Bão đời 
           tâm vẫn 
                       thẳng ngay
Hình ai 
              sao cứ ... lung lay 
                                              tim hồng ...


THÀNH NAM, 02 -5 - 20170 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.