Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

LÒNG TA NHỚ BÁC

"CHÍ KHÍ TRÁNG SƠN HÀ
KIM CỔ ANH HÙNG DUY HỮU NHẤT
MINH TINH QUANG NHẬT NGUYỆT
 Á ÂU HÀO KIỆT THỊ VÔ SONG"
(Câu đối của Chủ tịch Mao Trạch Đông 
viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Kết quả hình ảnh cho Bác Hồ
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
(19.5.1890 - 02.9.1969)


Người kết búa liềm dựng Đảng ta
Độc lập tự do đẹp cộng hòa

Trọn đời tâm huyết dâng non nước
Sáng chói nghìn thu sử không nhòa

Bốn mùa trời đất tâm mãi sáng
Liêm chính kiệm cần Bác dạy ta
Nam Bắc bốn phương đua hội nhập
Hiếu trung nguyện tiếp bước Cha già...KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH BÁC HỒ
(19.5.1890 - 19.5.2017)ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BÁC HỒ


Hiển thị ảnh.JPG
TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG 
CHO ĐẢNG VIÊN 85 TUỔI LÊ SỸ LAIĐảng dắt dân đi dưới bóng cờ
Tự do hạnh phúc - một ước mơ
Dân còn yêu mãi khi còn có

Đúng nghĩa đảng viên Đảng Bác Hồ!


NAM ĐỊNH, 19-5-2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.