Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

CHẮP CÁNH HỒN THƠ

THÂN TẶNG DOANH NHÂN - NHÀ THƠ
NGUYỄN THẾ MINH

Hiển thị ảnh.JPG
CHÚC MỪNG NHÀ THƠ NGUYỄN THẾ MINH 
TRONG BUỔI RA MẮT 2 TẬP THƠ
     Đánh giặc: Một địch - một ta
Làm ăn là đánh với ba kẻ thù
     Giảm chi phí để tăng thu
Kéo người tự giác hệt như việc nhà
     Thông luật, đối tác tin ta
Cạnh tranh... kẻ xấu gần xa ngấm ngầm
     Chữ Tài, chữ Tín, chữ Tâm
Ngàn nhà trăm họ đều trông vào mình
     Không đổ máu, vẫn hy sinh
Chung - riêng gắn kết, lý - tình bền lâu
     Đường thông, chắc lái, vững tàu
Dặm xa thẳng đích, tươi màu lạc quan
     Đời vui nở ý nảy vần
Hồn thơ giục bút doanh nhân tặng đời...

THÀNH NAM, 10 -5 - 20170 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.