Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

MỪNG BẠN

THÂN TẶNG LỚP TRƯỞNG ĐỖ NGỌC AN 

LỚP TRƯỞNG LỚP CAO HỌC KINH TẾ KHÓA XIII (2004 - 2007), 
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐỊA PHƯƠNG 1, BTCTW ĐỖ NGỌC AN 
NHẬN CHỨC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY LAI CHÂUBa   năm   cao   học   bên  nhau
Ra   trường   tin  tức   lâu   lâu   mới  tường
Người về Bộ, người địa phương
Ta   dừng ,  bạn  tiến ,  vẫn  mừng  lắm  thay
Xưa   anh  ''trẻ''  nhất  lớp  này
Nghe tin ''lớp trưởng''..., hôm nay rất mừng
Lối   lên   đã   mở  rộng   đường
Vẻ  vang  sự  nghiệp ,  đẹp  trường , vinh gia
''Trẻ'' nay  đã  nhập  ''đội  già''
Vui   cùng  bè  bạn ...,  câu  ca tặng mừng ...


                              THÀNH NAM,  2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.