Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

MEN XUÂN


Hiển thị ảnh.JPG
NÂNG LY XUÂN CÙNG NGUYÊN ỦY VIÊN TVTU: 
 THIẾU TƯỚNG TRẦN QUANG TIẾN, GIÁM ĐỐC SỞ 
NGÔ QUANG AN VÀ CÁC ĐỒNG NGHIỆP


      Gì bằng tình đượm pha men
Chạm ly mà chẳng đ quên góc nào
      Nồng nàn cho nghĩa thêm cao
Bến thân thương chén ngọt ngào ba sinh
      Men vui đã trong bình 

Nâng đầy vơi đta mình cùng say ...


THÀNH NAM, 08 - 02 - 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.