Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

ĐI TÌM NGUYÊN KHÍ ... THỦ ĐÔ

KÍNH TẶNG Đ/C BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI 
ĐANG "ĐÔT ĐUỐC" ĐI TÌM NGƯỜI
CÓ TÀI, CÓ TÂM, CÓ TẦM

Hiển thị ảnh.JPG
CÁC BẬC TIỀN NHÂN ĐÃ DẠY: 
"HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA"Hiền tài non nước không hề thiếu
Chỉ vì ta... làm hỏng họ thôi
 
("Chăm làm" thua kẻ "khéo chơi"
Trung thì bị ghét, nịnh thời được yêu...)

Cầm cờ thẳng cuốn "Tài" theo
Tâm trong thu hút được nhiều "Tâm" trong
Tầm nhìn ... giao việc dốc lòng
Ba lần thử thách thấy "Tầm" ngay thôi
Bí thư mà ... thực tâm rồi
Hẳn là sẽ chọn được người Tài - Tâm - ...


Cần chi "đốt đuốc" mò lần?


                     NAM ĐỊNH, 19 - 02 - 2017
---------------------------------
(*) Báo điện tử AN NINH THỦ ĐÔ, ngày 19 - 02 - 2017 phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã phát biểu rằng, trong công tác quy hoạch cán bộ cho giai đoạn tới, tinh thần là phải “đốt đuốc đi tìm người có tài, có tâm, có tầm” - Một tư duy mới trong công tác cán bộ. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?
     Riêng quan điểm của tôi: Nhân tài không thiếu mà chúng ta đang thiếu "đất" để thực sự thể hiện phẩm chất, tài năng và hiệu quả của nhân tài!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.