Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

XÂY LẦU ƯỚC MƠ (*)

TRẢI BÃO TÁP MẤY PHEN XÔ DẠT
MONG YÊN BÌNH TRỜI LẠI TRONG XANH

Hiển thị ảnh.JPG
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY VŨ VIẾT TUY
BÁO TIN MỪNG: QUÊ HƯƠNG LIÊM HẢI SẮP
 TRỞ THÀNH XÃ NÔNG THÔN MỚI       Bão tầng cao, sóng tầng sâu
Mong yên lắng để xây lầu ước mơ
       Tên vàng khắc tự ngày xưa
Đài "Nông thôn mới" đang chờ ghi danh!

THÀNH NAM, 18 - 02 - 2017
------------------- 
(*) Là địa phương Anh hùng trong kháng chiến chống Pháp, trải qua những gian nan biến động từ công tác quản lý đất đai, rồi đến tín dụng đen ở một bộ phận dân cư thời gian gần đây. Đảng và chính quyền xã đã được củng cố, cùng nhân dân đồng tâm xây dựng lại các tiêu chí. Quê hương Liêm Hải đang hướng tới danh hiệu xã "nông thôn mới" năm 2017.
 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.