Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

LƯU BÚT TỤ THƯ


NGÀY GIỖ ĐẦU
KÍNH VONG LINH NGƯT - NT TRỊNH PHAN BÍCH

Hiển thị ảnh.JPG
TẬP THƠ TỪ LƯU BÚT 
CỦA NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRỊNH PHAN BÍCH 
(20/01/1937 - 28/02/2016)
- CHỦ TỊCH CLB THƠ ĐƯỜNG NHÀ GIÁO TỈNH NAM ĐỊNH 
- HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG                                                
- HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ HẠNG NHẤT
- KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO"   Thế là đã trọn một xuân qua
Mải bước phong vân vắng cửa nhà
Đồng nghiệp yêu thương lưu nét bút

Bạn thơ khắc khoải giữ thi ca
Niết Bàn cõi Phật người còn nhớ
Nam Định phố mình vẫn thiết tha
Ngày giỗ sáng trời hương khói đón
“... nhành xuân” Phan Bích n bên ta...


THÀNH NAM, 17 - 02 - 2017
LƯU BÚT TỤ THƯ

NHÂN SỰ KIỆN TRAO TẶNG TẬP THƠ 
"MỘT NHÀNH XUÂN" CỦA NHÀ GIÁO 
ƯU TÚ - NHÀ THƠ TRỊNH PHAN BÍCH 
TRONG NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA TÁC GIẢGIỚI THIỆU VÀ MẠN ĐÀM VỀ TẬP THƠ 
"MỘT NHÀNH XUÂN" TRONG NGÀY GIỖ ĐẦU 
NHÀ GIÁO ƯU TÚ - NHÀ THƠ TRỊNH PHAN BÍCH
        Người xa xa tận chân mây
Có nghe hoa nức nở đầy "... nhành xuân"
        Nhớ thăm thẳm cõi phong vân
Còn lưu nghĩa cả với ... vần thơ xưa...
        Đất Trời hết nắng lại mưa
Suối vàng hãy lắng tiếng tơ ... ngậm cười
        Trần gian lưu mãi tình người
Cửa nhà sáng lại bên lời thiên thu...


THÀNH NAM, 17 - 02 - 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.