Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

QUÀ THU

KÍNH TẶNG NHÀ GIÁO - NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 
VƯƠNG BẢO - HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG

 
TÁC PHẨM PHÊ BÌNH MỚI XUẤT BẢN 
DO TÁC GIẢ VƯƠNG BẢO GỬI TẶNG     Chiều thu cập bến... thẫn thờ
Quay xa cấu tứ dệt tơ thêm bền
     Tình thi may áo nhân duyên
Gói vào lòng cả một niềm ưu tư
     Mong manh trăm dặm mây mù
Quà văn rạng góc trời thu Nam Thành...THÀNH NAM, 18 - 10 - 2017
PHẠM QUỐC KHÁNH0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.