Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

HAI MƯƠI THÁNG BẢY

         HAI MƯƠI THÁNG BẢY

          Hai mươi tháng Bảy ngày xưa
   Đã thành kỷ niệm... ai mà nhớ đây?
          Nước non xưa xẻ làm đôi
   Hôm nay liền đất liền trời, vui sao!
          Hoà bình, xoá hết thương đau
   Giới tuyến xưa một nhịp cầu thân thương
          Thông đường hội nhập bốn phương
   Dựng xây non nước huy hoàng thắm tươi...

                   Kỷ niệm Hiệp định Geneve
                       20/7/1954 - 20/7/2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.