Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

HỘI THƠ PHƯỜNG


Hiển thị ảnh.JPG
NHÀ THƠ TRẦN VĂN ĐÀO, HÀNG XÓM NHÀ CỤ TÚ XƯƠNG
 TỪ PHƯỜNG VỊ HOÀNG SANG DỰ VÀ PHÁT BIỂU, 
ĐỌC THƠ MỪNG CLB THƠ BÊN DÒNG SÔNG VỊ (PHƯỜNG VỊ XUYÊN)

Hiển thị ảnh.JPG
CÁC HỘI VIÊN CLB THƠ BÊN DÒNG SÔNG VỊ ĐỀU CÓ THƠ 
ĐỌC HOẶC NGÂM TRONG BUỔI HỌP MẶT 
KỶ NIỆM 68 NĂM ''NGÀY THƠ VIỆT NAM''Ngày xuân họp hội phường nhà
Mà  nghe  thơ  phú đậm đà nên duyên
Phường  nay  tên  gọi Vị Xuyên
Trên   quê   cụ   Tú,   cái   tên   đã  lừng
Nghe  thơ  xao  xuyến  vô  cùng
Đào  mai  cúc  nở  bên  tùng ngắt xanh
Xốn  xang  nàng  sánh  vai  anh
Rộn ràng biển đảo, tâm tình phố, quê...
Phường chúc rượu, tặng ''lì xì''
Đáng  khen  đất  gốc biết vì văn chương
Cảm  ơn  hội,  cảm  ơn phường
Cảm  hồn  cụ Tú quê hương Nam thành
Hẳn   là   năm   mới    an   lành
Ất  Mùi  giàu  tứ  sẽ  thành  nhiều  thơ...


                PHƯỜNG VỊ XUYÊN, TP. NAM ĐỊNH
               02 - 3 - 20150 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.