Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

HỒN THƠ NGUYÊN TIÊU

VIỆT NAM VĂN HIẾN

Nguyên tiêu xướng họa đợi chờ nhau
Xuôi   ngược  hẹn   hò  nối   nhịp  cầu
Thơ   tứ   mặn   mà   tình   lắng  đọng
Văn chương  thắm  thiết  ý  đậm  sâu
Thăng  Long  ngàn thủa lưu hồn chữ
Văn  Miếu  muôn   đời  tụ   khí   màu
Nước  Việt  hùng   cường  từ  trí  đức
Dân  Nam  nhân  hậu  sáng dài  lâu ! 
HỒN THƠ NGUYÊN TIÊU

Mai  rồi  là  tết  nguyên tiêu
Trái  tim  thi  sĩ  chất  nhiều   nhớ  nhung
Ngày thơ ngan ngát núi sông
Hồn  văn nước  Việt  mênh mông sôi trào
Đầu xanh bên bậc  niên  cao
Mà  khi  xướng  họa  khác nào đôi  mươi
Tình  thi  nâng cánh cho đời
Hòa   trong   hồn   nước,   thép  tôi  ra  lò
Nối    ông   cha   giữ   cõi   bờ
Luyện gươm, mài bút hòa thơ đắp tình...

                          NAM ĐỊNH, 04 - 3 - 2015


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.