Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

GIÓ HỜN ... (*)

BIẾT BAO NHIÊU THỨ DẠI KHỜ
ĐẦU VƯƠNG MUỐI RẮC VÌ THƠ ĐÃ NHIỀU
ĐÁNH VẦN KHÔNG TRỌN CHỮ "YÊU"
CÒN MƠ VƯỚNG PHẢI NÀNG KIỀU ... LẠ CHƯA?


       Ô kìa Vượng nói vu vơ
Mà nghe gió cũng mấy cô phải lòng
       Hẹn nồm nam, bỏ gió đông
Heo may hờn dỗi bẻ cong nắng chiều...


THÀNH NAM, 12- 8 - 2017
______________________
(*) Mời xem bài thơ của họa sĩ, nhà thơ Lê Tiến Vượng: 


Ô KÌA

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
 HỌA SĨ NHÀ THƠ LÊ TIẾN VƯỢNG


Ô kìa con sóng ngu lâu
Nô đùa bạc trắng cả đầu không hay

Ô kia ngọn gió heo may
Thu còn chưa đến, đã lay lá vàng

Có người hẹn mãi chả sang
Người ta lấy vợ, lại màng với mơ

Ô kìa có kẻ dại khờ
Đêm đêm dứt tóc tìm thơ trên đầu

Ô kia có một chiếc cầu
Dê đen, dê trắng đã lâu không về

Ô kia có cái bùa mê
Người đi bảo có, người về …bảo không.


Tháng 8-2017
LÊ TIẾN VƯỢNG0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.