Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

TẦM CAO PHỐ NHỎ

LOANH QUANH PHỐ CHẲNG ĐÂU XA
CÒN BAO NHIÊU THỨ MÀ TA CHƯA TƯỜNG