Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

HY VỌNG

NHÂN HỌC NQTW11 NÓI VỀ NHÂN SỰ


Lợi riêng, tham nhũng nặng lòng
Khó  mà  có ánh mắt trong nhìn người
Từ     khi     Bác     mất     đi     rồi
Cái  tài của Bác chọn người  mất theo
Tấm  lòng   son  vượt   khổ  nghèo
Nỡ  nào nay để lộn phèo ... buồn thay!
Lại   ngóng    trông   ở   dịp    này
Đợi xem nhân sự đổi thay những gì ...

                                        VỊ XUYÊN, 07-7-2015
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.