Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

KHÍ THU (*)


GIỮA HÈ DỊU MÁT KHÍ THU
QUÊN ĐI NẮNG LỬA THIÊU TRƯA ĐỐT CHIỀU

 
Thu    say    lạc    lối   ta   về
Vàng   mơ   để  lại   câu  thề   liêu  xiêu
Thi nhân  chẳng nói  lời yêu
Tim    ai   bối   rối   nghĩ   điều   vu   vơ
Chưa thu đã mộng cùng mơ
Phải chăng anh Tú thả thơ vào chiều...
                              THÀNH NAM, 29 - 7 - 2015

--------------------------------------------
(*) Nhân đọc bài thơ của Tú Bánh Chè:

Thu liêu xiêu
Thu say
Thu lạc lối...

Sắc vàng mơ
bối rối
lối ta về ....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.