Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

SỢI TƠ VƯƠNG

Lỡ   làng   chắp  một  đường  tơ
Ý   vương    nối    lại    tứ   thơ   thêm   dài
Vườn hoang tưới mát bông nhài
Nảy  hoa  thắm  sắc  đem cài ngực xuân ...


                      THÀNH NAM,  THÁNG 7 - 20150 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.