Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

NÓI CÙNG ANH


CẢM NHẬN NHÂN KỶ NIỆM 85 NĂM
NGÀY TRUYỀN THỐNG
NGÀNH TUYÊN GIÁO
  CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2015)

CHÚC MỪNG 85 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 
NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
(01/8/1930 - 01/8/2015) 


     Danh chính, ngôn thuận... dễ dàng
Lỗi lầm, lỡ bước... nói làm sao đây
     Tám lăm năm thác ghềnh đầy
Thấy nghề Tuyên giáo cũng gai góc nhiều
     Từ trong nô lệ, khổ nghèo
Tuyên truyền thức tỉnh đồng bào đứng lên
     Giữa đêm đen vững niềm tin
Chung vì độc lập, hòa bình, tự do...
     Xây tương lai, dựng cơ đồ
Tưởng là đơn giản, ai ngờ... khó hơn
     Tiêu cực, tham nhũng... đủ đường
Đỉnh cao cũng Đảng,                                      
                        nhiễu nhương ... cũng cùng (*)
     Gương đời trong, đục hòa chung
Khổ cho Tuyên giáo nỗi lòng lăn tăn
     Lý trình vượt tám lăm năm
Mừng anh, với cả nỗi lòng sẻ chia...

                   THÀNH NAM, 30 - 7 - 2015

------------------------------------
(*) Các vụ án kinh tế lớn, tham nhũng ... đều liên quan đến những đảng viên có chức, có quyền. Điều đó gây cho công tác tuyên truyền giáo dục của ngành Tuyên giáo của Đảng không ít khó khăn.
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.