Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

THI NHÂN TAO NGỘ


Hiển thị ảnh.JPG
CÙNG ĐƯỢC GẶP GỠ NHÀ THƠ BÙI THANH BÌNH, 
LÊ VĂN TÁNH, PHẠM NGỌC PHƯỚC TẠI BIỆT THỰ 
CỦA NHÀ THƠ ĐẶNG TUẤN PHONG Ở THỊ TRẤN THỊNH LONGThịnh Long,  bên biển tình cờ
Thi   nhân   lại   gặp   nhà   thơ   mới   tài
Hành  trình  nào  có  giống  ai
Vẫn   đầy   thơ   tặng,   đủ  bài  rượu   vui
Khi   duyên  thơ  đã   sẵn   rồi
Gặp nhau bên những cuộc vui hẳn nhiều!

                   THỊNH LONG, 10 -7 - 2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.