Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

TRƯỚC GƯƠNG

Mới hay đứng trước lòng thành
Bao nhiêu giả dối, tham, manh phơi bày
Hoen    màu    ủ   kín   xưa    nay
Thấy  pha  "chơi đẹp"  nảy  đầy  ý  tham
Suy    bì ,    đọ   dọc    so    ngang
Thế   là  nên  chuyện  nghe  càng  dở  hơi
Trở   thành   cái  chuyện   đi   đòi
Cái  kim ...  đến  lúc  cũng  lòi  hẳn  ra ...

                                02 - 7 - 2015


--------------------------
(*) Làm một việc nhỏ thì chưa đủ cơ sở đánh giá được con người nhưng nếu từ món lợi nhỏ mà phát sinh suy tị, đòi hỏi thì lại dễ nhìn thấy bản chất con người.

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.