Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

TIỄN BIỆT

THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT Đ/C NGUYỄN ĐỨC XUÂN
CCB, HUY HIỆU 50 TUỔI ĐẢNG, NGUYÊN BÍ THƯ CHI BỘ 5
(02/02/1937 - 07/11/2016)Mới  hôm  nào  đến  thăm  anh
Bàn  tay  vẫn  ấm ... sẽ  nhanh  khỏe  mà ...
Thế  rồi   sáng  sớm   hôm  qua
Nghe  tin  anh  mất... xót  xa  bàng  hoàng...
... Tiễn  anh  về  với  xóm  làng
Trong   màu  cờ  đỏ  khói  nhang   bùi   ngùi
Tám mươi năm một con người
Năm  mươi  năm   Đảng  mãi  ngời  sắt  son
Tình  quê  nghĩa  phố  mãi  còn
Thắm tình  đồng chí nước non tiễn người ...

                     THÀNH NAM, 08-11-2016


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.