Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

NHÌN VỀ TỪ PHÍA QUỐC GIA

RẤT CẦN RÀ SOÁT CÁC CHÍNH SÁCH 
ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ TỪ ĐÓNG GÓP
  CỦA  DOANH  NGHIỆP  VÀ  NGƯỜI  DÂN


VẪN BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CAO CHO
CÁC QUỸ, CHỈ CẦN GIẢM NHẸ (0.5%) MỨC ĐÓNG  
BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ 
NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, CÁC DN  
ĐÃ GIẢM ĐÓNG GÓP 5.400 TỶ ĐỒNG 


Bấy nay  đóng góp tăng nhiều
Mà   chưa   được   rõ   chi    tiêu   thế   nào
Giám sát quyền lực không cao
Làm  sao   biết  được  tiền  vào  những  đâu
Nay  mừng  rà  soát  thêm  sâu
Bớt  phần  gánh  nặng  bấy  lâu  bao  người
Một    khâu   đã   tỏ   hơn   rồi
Mong  cho  việc  khác  kíp  thời  làm  ngay !


                             THÀNH NAM, 04 - 11 - 2016
-----------------------------
(*) Mời xem DIỄN ĐÀN CẠNH TRANH QUỐC GIA ngày 31.10.2016, bài: "Đề xuất giảm 5,4 nghìn tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm".


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.