Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

ĐAU LÒNG

THƯƠNG TIẾC SẺ CHIA, TIỄN BIỆT 12 NẠN NHÂN
LÀ HỌC VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
TRONG VỤ CHÁY QUÁN KARAOKE
SỐ 68 
TRẦN THÁI TÔNG Q. CẦU GIẤY - HÀ NỘI

khoi-to-vu-an-13-nguoi-chet-chay-trong-quan-karaoke
VỤ CHÁY QUÁN KARAOKE 
68, TRẦN THÁI TÔNG - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
Niềm  vui   trò  mới   thi  xong
Sẻ  chia   câu  hát   cho  lòng   thảnh  thơi
Trách sao oan nghiệt mệnh trời
Mười   hai   cán   bộ  về   nơi   suối   vàng
Đau   nhà   buồn   rũ   cơ   quan
Còn  đâu  là  lớp,  khăn  tang  trắng  lòng
Coi thường  đốm lửa  hư không
Mà   tan   nát   đến   tận  cùng   đớn   đau
Phố phường, phòng lửa thế nào
Cũng  không thể nói thừa đâu  hỡi người
Thẻ  hương  chia  đủ  mọi  người
Giọt thương tiễn biệt về nơi Tiên Bồng...


                   THÀNH NAM, 02 - 11 - 20160 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.