Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

THẾ GIAN


    
THẾ GIAN NHƯ KHÚC NHẠC ĐỜI
ĐỨC TÂM DÀNH ĐỂ MỖI NGƯỜI MỘT CUNGLắng nghe câu chuyện thế  gian
Khác  chi  là  những  cung  đàn  gieo  âm
Cung   cao  vút  cánh   én   xuân
Cung   như   là   nỗi   âm  thầm   lòng   ai
Cung thăm thẳm chốn Bồng Lai
Cung   nào  lịm  giữa  u  hoài   buồn   hiu
Cung  tàn  bóng  nắng  liêu  xiêu
Cung nhung nhớ cũng gieo nhiều oán ân
Cung  xa   chạm  với   cung  gần
Khác  nào  tấc  dạ bâng khuâng  chiều  tà
Cung   nào   gợi   quỷ   vờn   ma
Chắc   cung  ấy  để  người  tà   tâm   gieo
Cứ luôn khát phú khinh nghèo
Ngỡ   bay   cao  nặng  túi   đeo  lại  chìm
Trăm năm sống trọn nghĩa tình
Thấy tâm  nhẹ  bỗng hồn mình lại bay ...                                     THÀNH NAM, 09 - 8 - 2016
NIỀM  THƯƠNG

THẾ GIAN ĐƯỢC VỢ HỎNG CHỒNG
LẠI ĐAU BỞI NỖI HAI DÒNG PHÂN LY
ĐAU NGƯỜI Ở, XÓT NGƯỜI ĐI
MỖI NHÀ MỘT CẢNH AI THÌ THƯƠNG AI
Mấy  nhà  trọn  được  cả  đôi
Nhiều   khi  đẹp  quá  để  đời   phát   ghen
Đang lành thành gẫy có phen
Người  căn  cơ ...  kẻ  thấy   tiền   là   vung

Sớm nay  nghĩ lại  nặng lòng
Người còn thương chục, người "trong..."
                                                     thương vài
Ba năm chăm chút nặng vai
Bao  năm  nín nhịn  êm ngoài  ấm  trong
     Nửa thương nửa cũng nhẹ lòng
Người  còn  có chút thong dong chăng là
Tiễn  người về chốn ngàn xa
Những mong ... trần thế ...                       
                                        tuổi già nhẹ vơi...


                          THÀNH NAM, 07 - 8 - 2016
                            (05 - 7 Bính Thân)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.