Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

NÉT ĐẸP VIỆT NAM

KHEN CHO AI KHÉO ĐẶT LỜI
ĐỌC THƠ ẮT PHẢI LẤY HƠI CHO VỪA
LỤC  ĐI  VỚI  BÁT  THẬT  ƯA
ĐỌC TRÒN MỘT CẶP CŨNG VỪA MỘT HƠI

Hiển thị ảnh.JPG
NHÀ THƠ NGUYỄN THẾ KIÊN, HỘI VIÊN HNVVN
THAM LUẬN VỀ SÁNG TÁC TẠI CUỘC TỌA ĐÀM
Khéo   từ    xưa   tổ   tiên   ta
Sinh  ra   tiếng   Việt   quả   là  dễ  thương
Hòa tơ quyện trúc vấn vương
Cao  vần  tươi   điệu   vắn  trường   êm  tai
Gieo  câu  lục,   nối   vần   dài

Để   Kiều   truyền  lại  nghe   ai   cũng  làu
Ca  dao  tục   ngữ   đâu   đâu
Việc   gì   lấy   chữ   vận   vào   cũng   xong
Mới hay con Lạc cháu Hồng
Văn chương đối đáp thuận trong êm ngoài
Ước  làm   ăn,   quản   lý   tài
Vẻ   vang   tiên   tổ   mãi   dài   sử  xanh ...
                                        VIỆT NAM, 17 - 8 - 2016
 
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.